Κερκίδες “ ΚΡΟΝΟΣ ” - Έργα


Η εταιρεία Σκαλωσιών “ ΚΡΟΝΟΣ ” ιδρύθηκε το 1977 με κύριο σκοπό την παροχή ασφάλειας προς τους εργαζομένους. Έτσι για πρώτη φορά εισάγαμε τον όρο του μεταλλικού πλέον ικριώματος στην Έλλάδα. Καταφέραμε σύντομα να εδραιωθούμε στην υπεύθυνη αγορά των ικριωμάτων, παράγοντας κάθετα όλα τα εξαρτήματά μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα, το πολύ χαμηλό κόστος και την απόλυτη ευθύνη του έργου που αναλαμβάνουμε.